Thanh ren vuông

Thương hiệu: |

Liên hệ


Mô tả :

Thanh ren vuông (Tie rod)

Vật liệu (Material): Thép CT3 hoặc S45Cr (CT3 Steel or S45Cr)

Xử lí bề mặt (Surface treatment):

Không mạ (Pre- galvanised)

Mạ kẽm nhúng nóng (Zinc plated),

Mạ kẽm điện phân (Hot dipped galvanized)

Thanh ren vuông (Tie rod)

Vật liệu (Material): Thép CT3 hoặc S45Cr (CT3 Steel or S45Cr)

Xử lí bề mặt (Surface treatment):

Không mạ (Pre- galvanised)

Mạ kẽm nhúng nóng (Zinc plated),

Mạ kẽm điện phân (Hot dipped galvanized)

                                                                                                                         Đơn vị (Nuit):mm

Mã sản phẩm

Product Code

Đường kính trong

Inside Diameter

(D)

Độ dài

Lenght (mm)

Bước ren

Thread Pich

(mm)

TRVM12

12

1000/2000/3000/4000

4

TRVM16

16

1000/2000/3000/4000

6

TRVM17

17

1000/2000/3000/4000

10