Khóa giáo

Thương hiệu: |

Liên hệ


Mô tả :

Khóa giáo (Scaffolding clamp)

Tiêu chuẩn (Standard): BS1139

Vật liệu (Material): Thép  (Steel)

Xử lí bề mặt (Surface treatment): Mạ vàng ( Yellow zinc plated)

Màu sắc (Color): Vàng (Yellow)

Đơn vị (Unit): mm

Khóa giáo (Scaffolding clamp)

Tiêu chuẩn (Standard): BS1139

Vật liệu (Material): Thép  (Steel)

Xử lí bề mặt (Surface treatment): Mạ vàng ( Yellow zinc plated)

Màu sắc (Color): Vàng (Yellow)

Đơn vị (Unit): mm

Mã sản phẩm

Product Code

Đường kính ống kẹp

Diameter

Chiều dày thân chính

Thickness

Khối lượng

Weigh

KGX

48.6

3

0.66