Bịt đầu ty ren

Thương hiệu: |

Liên hệ


Mô tả :

BỊT ĐẦU TY REN 

Vật liệu (Material): Nhựa (Plastic)

Màu sắc (Color): Đen, Đỏ, trắng ( Black, Red, White

 

                                       Đơn vị (Unit) :mm

BỊT ĐẦU TY REN 

Vật liệu (Material): Nhựa (Plastic)

Màu sắc (Color): Đen, Đỏ, trắng ( Black, Red, White

 

                                       Đơn vị (Unit) :mm

Mã sản phẩm

Product Code

Đường kính ren

Thread Diameter

BRM6

6

BRM8

8

BRM10

10

BRM12

12

BRM14

14